תיקון תקרים
תיקון תקרים

ברכב פרטי, ישנו היתר לתקן עד 3 תיקונים בסוליה ובלבד שהמרחק בין תיקון לתיקון לא יפחת מ- 35 ס"מ. גודל התיקון המותר עד 6 מ"מ בסוליה. בנוסף, חל איסור לתקן צמיגים בדופן, ברכב פרטי. כל תיקון שכזה, מסכן את הנוסעים ברכב.

דילוג לתוכן